• mana.attari@gmail.com
  • 09120031209
img
درباره دکتر مانا عطاری

دکتر مانا عطاری، دوره دکتری تخصصی خود را در رشته روانشناسی سلامت، با رتبه بالا، سپری کرده و به موازات دروس دانشگاهی، تاکنون در ۹ کارگاه تخصصی در حوزه روان درمانی سلامت شرکت نموده و گواهی های مربوطه را با موفقیت کسب کرده‌اند. همچنین دو کتاب با عنوان"طرحواره درمانی در عمل" و"شناخت درمانی اختلالات شخصیت" توسط ایشان ترجمه و چاپ شده است. دکتر مانا عطاری در حال حاضر در رشته روانشناسی سلامت مشغول به کار هستند و به انواع مشاوره های خانوادگی، زوج درمانی و سکستراپی می‌پردازند.

  • دکترای روانشناسی سلامت
  • عضو سازمان نظام روانشناسی
  • زوج درمانگر
  • سکس تراپیست